Werkwijze

 

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de huidtherapeuten van Huidgericht. Wij zijn van maandag tot en met zaterdag de hele dag bereikbaar op:  

Tel: 073-7113193

Via het e-mailadres info@huidgericht.nl of via het 
contactformulier is het ook mogelijk een afspraak te maken. Een van de huidtherapeuten zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

 

Intake

Huidgericht hecht veel waarde aan het geven van een eerlijke en gerichte behandeling. Om deze reden zal voorafgaand aan een behandeling een intakegesprek worden gepland. Tijdens dit gesprek wordt u voorzien van informatie en is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Vervolgens zal de huidtherapeut samen met u een behandelplan opstellen met de daarbij behorende prijsopgave. Afhankelijk van de gekozen behandeling zal de huidtherapeut u vragen een toestemmingsverklaring te ondertekenen. 

 

Behandelen

De huidtherapeut zal de behandeling, welke is vastgesteld in het samen opgestelde behandelplan, gaan uitvoeren mits er geen veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de intake. Relevante wijzigingen ten opzichte van de intake of eerdere behandeling dient u door te geven aan de behandeld huidtherapeut.

Tijdens de behandelingen zal de huidtherapeut u voorzien van adviezen en tips ter ondersteuning van de behandeling.

 

Evalueren

De huidtherapeut bewaakt samen met u het behandeltraject. Tijdens en na het behandeltraject zal worden bekeken hoe de resultaten zijn en of de behandeling het gewenste effect heeft. Zonodig zal het behandelplan worden bijgesteld. 

 

Betaling

Bij Huidgericht kunt u contant betalen of pinnen. De huidtherapeut zal u een factuur meegeven. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.  
Er bestaan enkele uitzonderingen; o.a. medische oedeemtherapie. Deze factuur zal Huidgericht voor u indienen, mits er een verwijzing aanwezig is van (huis)arts.