Vergoeding zorgverzekeraar

U kunt met en zonder verwijsbrief van uw (huis)arts terecht bij de huidtherapeuten van Huidgericht. Therapieën of behandelingen worden in een intakegesprek met u uitvoerig besproken. 

Huidgericht heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat, afhankelijk van de indicatie en uw polis, behandelingen vergoed worden door uw verzekeraar.