Hygiene protocol

Alle huidtherapeuten werkzaam bij Huidgericht werken altijd volgens de Richtlijn Infectiepreventie in de Huidtherapie van de NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, juli 2009).


1. Persoonlijke hygiëne

o Nagels zijn kort en schoon;
o Haar is schoon en opgestoken/bijeengebonden;
o Geen sieraden;
o Neus snuiten in papieren zakdoekjes en na gebruik direct weggooien; o Schone werkkleding, dagelijks vervangen. 

2. Infecties en immuniteit
o Wanneer een huidtherapeut een infectie (van de huid) heeft, moet worden afgezien van het zelf behandelen van cliënten;
o De huidtherapeut is gevaccineerd tegen hepatitis B.

3. Handhygiëne (water en zeep en/of handalcohol) o Voor én na de behandeling;
o Na snuiten van de neus;
o Na hoesten en niezen; 
o Na toiletgang;
o Handen wassen met water en zeep na zichtbare verontreiniging; o Handdoek wordt dagelijks vervangen.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
o Handschoenen bij contact met bloed of wondjes;
o Oogbescherming bij grote kans op spatten en spuiten van bloed of pus in de ogen;
o Oogbescherming wordt na iedere verontreiniging gereinigd en ontsmet met alcohol 70%; o Mondneusmasker bij grote kans op spatten en spuiten van bloed of pus;
o Mondneusmasker wordt na iedere cliënt vervangen. 

5. Oppervlakken reinigen
o Algemene ruimtes worden wekelijks gereinigd;
o Algemene oppervlakken in behandelruimte worden wekelijks gereinigd;
o Contactoppervlakken (deurklink, bureaublad, behandelbank) worden dagelijks gereinigd; o Textiel op de behandelbank wordt na elke behandeling vervangen;
o Alles wat tijdens de behandeling is aangeraakt wordt direct na de behandeling gereinigd. 

 

Aanvullende maatregelen hygiëne protocol tijdens corona crisis d.d. 1 mei 2020 

 
6. Algemeen;
o Geen handen geven;
o Regelmatig handen wassen;
o Hoesten en niezen in de ellenboog;
o Snuiten in papieren zakdoekjes;
o Houd zoveel mogelijk 1,5m afstand;
o Blijf thuis als jij (of een huisgenoot) symptomen heeft van covid-19 of de afgelopen 14 dagen positief is getest op covid-19;
o Openingstijden zijn aangepast;
o Tussen elke afspraak wordt 15 minuten extra tijd gepland zodat cliënten elkaar niet passeren; o Maximaal 1 persoon tegelijk in de wachtkamer;
o Maximaal 2 personen tegelijk in de behandelkamer; 

7. De cliënt;
o Komt bij voorkeur alléén naar de praktijk;
o Evt. begeleider wordt gevraagd buiten de praktijk of in de auto te wachten;
o Komt maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd binnen;
o Raakt zo min mogelijk aan (trapleuning, deurknoppen, oppervlakken, bureau, etc.);
o Gebruikt handalcohol bij binnenkomst in de wachtkamer;
o Heeft geen (huisgenoot met) gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
o Blijft 14 dagen in thuisquarantaine (en licht de huidtherapeut in) bij verdenking op besmetting met en/of positief getest op covid-19;
o Mag weer naar de praktijk komen na minimaal 24u klachtenvrij te zijn. 

8. De huidtherapeut;
o Volgt het algemene hygiëneprotocol van de NVH;
o Volgt de leidraad van de NVH en het PPN triage stappenplan;
o Neemt een intake/consult op afstand af;
o Integreert videobellen of telefonische consulten in het behandeltraject;
o Houd de frequentie van face-to-face behandelingen zo laag mogelijk;
o Heeft geen gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts. Bij gezondheidsklachten wordt de behandeling uitgesteld;
o Behoeft geen extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken als de cliënt in de ‘groene groep’ valt;
o Gebruikt alle persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens contact met een cliënt in de ‘rode groep’ indien de behandeling niet langer kan worden uitgesteld;
o Stelt vooraf aan een face-to-face behandeling de volgende triage vragen aan de cliënt: 

  1. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  2. Heeft u de afgelopen 24u covid-19 symptomen gehad?
  3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  4. Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
  5. Controlevraag: bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?


© Huidgericht, Graafseweg 60, 5213 AL ‘s-Hertogenbosch | Ilona Kling & Irene Kusters, huidtherapeuten Contactgegevens: 073 7113193| info@huidgericht.nl | www.huidgericht.nl